Slavíme 65 let

Ředitelé havířovské knihovny

První vedoucí knihovnicí havířovské knihovny byla paní Franja Matulová. Po ní vykonávala mnoho let funkci ředitelky knihovny historička umění PhDr. Evelyn Oklešťková. Po okupaci Československa sovětskými vojsky v roce 1968 upadla bohužel v nemilost tehdejšího politického režimu, když umožnila pořádat protisovětskou výstavu výtvarníka Pavla Hlavatého. Byla odsouzena k podmíněnému trestu, nesměla pracovat v oblasti kultury a musela opustit funkci ředitelky knihovny. Její nástupkyně Jarmila Svobodová byla také nucena po politických prověrkách funkci opustit.

Léta 1969-1970 byla v knihovně dobou bezvládí, knihovna připadla do působnosti ředitele sportovní školy a vedením byly pověřeny (většinou na krátkou dobu) některé knihovnice. Po Trudě Jurčíkové vedly knihovnu Marta Weidlová, Danica Hrabalová, Žofie Ságlová (zastupovala za Danicu Hrabalovou po dobu mateřské dovolené), Bronislava Böhmová a Mgr. Eva Nezvalová, která byla dříve vedoucí Informačního oddělení. V letech 1982-1990 nebyli v knihovně jmenováni ředitelé, nýbrž jen vedoucí integračního celku, poněvadž havířovská knihovna byla spravována Okresní knihovnou v Karviné. Dne 1. ledna 1991 došlo k osamostatnění Městské knihovny Havířov a opět byli jmenováni ředitelé. V roce 1993 nastoupil do funkce ředitele havířovské knihovny dosud jediný muž, Ing. Martin Vaněk, kterého vystřídala v roce 2004 současná ředitelka Ing. Dagmar Čuntová.

Období Ředitelé a vedoucí
1955 - 1958
Franja Matulová
1958 - 1968
PhDr. Evelyn Oklešťková
1968 – 1969
Jarmila Svobodová
1970
Edeltraude Jurčíková
1971 – 1976
Marta Weidlová
1977 – 1986
Danica Hrabalová
1983 – 1985
Žofie Ságlová
1986 – 1988
Bronislava Böhmová
1989 – 1993
Mgr. Eva Nezvalová
1993 – 2004
Ing. Martin Vaněk
2004 – dosud
Ing. Dagmar Čuntová