Slavíme 65 let

Ředitelé havířovské knihovny

První vedoucí knihovnicí havířovské knihovny byla paní Franja Matulová. Po ní vykonávala mnoho let funkci ředitelky knihovny historička umění PhDr. Evelyn Oklešťková. Po okupaci Československa sovětskými vojsky v roce 1968 upadla v nemilost tehdejšího politického režimu, když umožnila pořádat protisovětskou výstavu výtvarníka Pavla Hlavatého. Byla odsouzena k podmíněnému trestu, nesměla pracovat v oblasti kultury a musela z funkce odejít. Její nástupkyně Jarmila Svobodová byla také nucena po politických prověrkách funkci opustit. Léta 1969-1970 byla v knihovně dobou bezvládí, knihovna připadla do působnosti ředitele sportovní školy a vedením byly pověřeny (většinou na krátkou dobu) některé knihovnice. Po Trudě Jurčíkové vedly knihovnu Marta Weidlová, Danica Hrabalová, Žofie Ságlová (zastupovala za Danicu Hrabalovou po dobu mateřské dovolené), Bronislava Böhmová a Mgr. Eva Nezvalová, která byla dříve vedoucí Informačního oddělení. V letech 1982-1990 nebyli v knihovně jmenováni ředitelé, nýbrž jen vedoucí integračního celku, protože havířovská knihovna byla spravována Okresní knihovnou v Karviné. Dne 1. ledna 1991 došlo k osamostatnění havířovské knihovny a opět byli jmenováni ředitelé. V roce 1993 nastoupil do funkce ředitele havířovské knihovny dosud jediný muž, Ing. Martin Vaněk, kterého vystřídala v roce 2004 současná ředitelka Ing. Dagmar Čuntová

1955-1958

Franja Matulová

1958-1968

PhDr. Evelyn Oklešťková

1968-1969

Jarmila Svobodová

1970

Edeltraude Jurčíková

1971-1976

Marta Weidlová

1977-1986

Danica Hrabalová

1983-1985

Žofie Ságlová

1986-1988

Bronislava Böhmová

1989-1993

Mgr. Eva Nezvalová

1993-2004

Ing. Martin Vaněk

2004-dosud

Ing. Dagmar Čuntová