Ředitelé havířovské knihovny

První vedoucí knihovnicí havířovské knihovny byla paní Franja Matulová. Po ní vykonávala mnoho let funkci ředitelky knihovny historička umění PhDr. Evelyn Oklešťková. Po okupaci Československa sovětskými vojsky v roce 1968 upadla bohužel v nemilost tehdejšího politického režimu, když umožnila pořádat protisovětskou výstavu výtvarníka Pavla Hlavatého. Byla odsouzena k podmíněnému trestu, nesměla pracovat v oblasti kultury a musela opustit funkci ředitelky knihovny. Její nástupkyně Jarmila Svobodová byla také nucena po politických prověrkách funkci opustit.

Léta 1969-1970 byla v knihovně dobou bezvládí, knihovna připadla do působnosti ředitele sportovní školy a vedením byly pověřeny (většinou na krátkou dobu) některé knihovnice. Po Trudě Jurčíkové vedly knihovnu Marta Weidlová, Danica Hrabalová, Žofie Ságlová (zastupovala za Danicu Hrabalovou po dobu mateřské dovolené), Bronislava Böhmová a Mgr. Eva Nezvalová, která byla dříve vedoucí Informačního oddělení. V letech 1982-1990 nebyli v knihovně jmenováni ředitelé, nýbrž jen vedoucí integračního celku, poněvadž havířovská knihovna byla spravována Okresní knihovnou v Karviné. Dne 1. ledna 1991 došlo k osamostatnění Městské knihovny Havířov a opět byli jmenováni ředitelé. V roce 1993 nastoupil do funkce ředitele havířovské knihovny dosud jediný muž, Ing. Martin Vaněk, kterého vystřídala v roce 2004 současná ředitelka Ing. Dagmar Čuntová.

Období Ředitelé a vedoucí
1955 - 1958
Franja Matulová
1958 - 1968
PhDr. Evelyn Oklešťková
1968 – 1969
Jarmila Svobodová
1970
Edeltraude Jurčíková
1971 – 1976
Marta Weidlová
1977 – 1986
Danica Hrabalová
1983 – 1985
Žofie Ságlová
1986 – 1988
Bronislava Böhmová
1989 – 1993
Mgr. Eva Nezvalová
1993 – 2004
Ing. Martin Vaněk
2004 – dosud
Ing. Dagmar Čuntová