Slavíme 65 let

Prohlášení o přístupnosti

Webové stránky Městské knihovny Havířov (mkh65.cz) jsou vytvořeny s ohledem na maximální přístupnost obsahu. Splňují požadavky dle § 4 a 5 zákona č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Uspořádání a ovládání webových stránek je navrženo tak, aby stránky byly dostupné jak pro alternativní prohlížeče, tak i pro osoby se specifickými potřebami. Kód stránek je vytvořen v souladu s normou HTML 5 a pomocí kaskádových stylů CSS. V případě, že je pro vás obsah a text webových stránek obtížně čitelný, můžete si jej zvětšit pomocí nástroje vašeho prohlížeče. Obsah a text webové prezentace je responzivní, tj. přizpůsobí se typu a rozlišení vašeho monitoru.

Informace prezentované v jiných formátech

Na internetových stránkách jsou informace nabízeny také v podobě dokumentů formátu PDF. Pro zobrazení takových dokumentů je potřeba mít nainstalovaný jejich prohlížeč, např. Adobe Reader, který je zdarma ke stažení z internetového serveru společnosti Adobe. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedeného formátu dokumentů.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 15. 6. 2020 dle metodického pokynu MVČR k tomuto zákonu.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Vaše případné náměty, postřehy či informace o problémech se zobrazováním těchto stránek můžete zaslat na adresu správcům webu:

  • rudolf.pytlik@knih-havirov.cz
  • michaela.kroupova@knih-havirov.cz