Slavíme 65 let

Nová ústřední knihovna

Od roku 1970 sídlila ústřední knihovna na Šrámkově ulici v Havířově-Podlesí. Po více než 30 letech provozu však přestala vyhovovat potřebám uživatelů i knihovníků a začalo se uvažovat o výstavbě nové centrální budovy. V roce 2007 bylo rozhodnuto, že nová knihovna vznikne v jednom z křídel budovy magistrátu, které zůstalo po vystěhování pobočky soudu prázdné a zcela nevyužité. V roce 2008 bylo zadáno zpracování projektové dokumentace a 7. března 2011 slavnostně započaly vlastní stavební práce. Zachovány zůstaly v podstatě jen obvodové zdi a nosné sloupy kvůli statice objektu, všechno ostatní muselo pryč. Byly vyzděny nové příčky, vybudováno nové schodiště, instalován nový prosklený výtah, provedeny nové rozvody všech vnitřních instalací, položeny nové podlahy, vyměněna okna, natřena fasáda, opravena střecha. Celá rekonstrukce probíhala bez výraznějších komplikací a byla dokončena měsíc před plánovaným termínem, 22. prosince 2011.

V lednu 2012 probíhaly dokončovací práce a odstraňovaly se drobné závady. A my knihovníci jsme se pomaličku připravovali na velké stěhování, jelikož nová ústřední knihovna měla sloučit hned tři oddělení: půjčovnu pro děti z Werichovy ulice, půjčovnu pro dospělé ze Společenského domu Reneta a nakonec i hudební oddělení z Pavlovovy ulice. Stěhování poboček bylo zahájeno 23. ledna 2012 za pomoci specializované stěhovací firmy. Více než 50 000 knihovních jednotek bylo ukládáno z regálů do speciálních vozíčků, které pak byly v nové knihovně přistaveny k přesně určeným regálům. Během jediného dne tak byla bez větší námahy přestěhována celá pobočka. A poté jsme začali uklízet, dolaďovala se technika, spojení mezi počítači a servery tak, aby se dne 22. února 2012 přesně ve 2 hodiny odpoledne mohlo slavnostně otevřít.

Díky budově v centru města se podařilo soustředit pod jednu střechu pobočky pro dospělé i dětské čtenáře a hudební oddělení, čímž se vytvořila tzv. rodinná knihovna. Její služby mohou využívat všichni rodinní příslušníci současně, a to každý pracovní den až do 18 hodin. K dispozici mají téměř 60 000 svazků knih, čítárnu s novinami a časopisy, velký multifunkční sál pro pořádání kulturních akcí i krásné prostory klubovny pro děti. Každé patro je vybaveno moderní audiovizuální technikou, budova je klimatizovaná pro lepší komfort návštěvníků. Zvýšil se počet studijních míst, zvětšil se prostor pro volný výběr knih, vybudovalo se důstojné zázemí pro zaměstnance. Prostředí také zpříjemňuje množství květin a umělecká díla od výtvarníka Igora Kitzbergera. Výhodou je městská a příměstská autobusová doprava 100 m od budovy. Rekonstrukce si vyžádala 65 milionů Kč, náklady byly ze 70% kryty finančními prostředky z fondu EU.