Slavíme 65 let

Ocenění knihovny

Městská knihovna Havířov získala za dobu svého působení řadu ocenění a vyznamenání. 

Socialistická ocenění

V roce 1950 byla založena celostátní socialistická soutěž Budujeme vzornou lidovou knihovnu, v jejímž rámci komise každoročně (později co tři roky) posuzovala správné složení knihovních fondů, práci se čtenáři, spolupráci dětských oddělení se školami a pionýrskými organizacemi, vybavení knihovny, zapojení knihovny do veřejného života obce aj. Soutěž měla tři úrovně – okresní, krajskou a celostátní. Hodnocené knihovny mohly získat několik typů uznání. Mezi ty nižší patřilo čestné uznání okresního národního výboru, čestné uznání krajského národního výboru a čestné uznání Ministerstva školství a osvěty. Nejúspěšnější knihovna obdržela titul Vzorná lidová knihovna, což bylo nejvyšší možné ocenění, které mohly knihovny v té době získat. Tento titul však mohl být knihovně kdykoli odebrán, proto se musela neustále snažit vylepšovat svou úroveň a být příkladem jiným knihovnám. Na slavnostním předávání ocenění se pak setkávalo až několik stovek knihovníků a politických představitelů, aby oslavili budování socialistického knihovnictví. Taková byla doba …

1963

Knihovna získala za svou aktivní činnost uznání Ministerstva školství a osvěty.

1964

Knihovna získala za dosavadní činnost uznání Ministerstva školství a osvěty.

1966

Knihovna získala nejvyšší titul Vzorná knihovna v rámci celostátní soutěže Budujeme vzornou lidovou knihovnu.

1975

Činnost knihovny byla oceněna Pamětní medailí za rozvoj okresu Karviná, ředitelka Marta Weidlová získala Čestné uznání.

1977

Knihovna obhájila titul Vzorná knihovna. Za celoroční výsledky v soutěži aktivity na počest 60. výročí VŘSR získala krajské uznání a dětské oddělení okresní uznání.

1980

Za vynikající výsledky v soutěži aktivity na počest 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou získala knihovna jako jediná z karvinského okresu nejvyšší Ministerské uznání.

1983

Odborná komise zhodnotila práci knihovny za uplynulé 3 roky a rozhodla, že knihovna má právo užívat titul Vzorná knihovna po dobu dalších 5 let. V tomto roce převzala knihovna ještě dvě další vyznamenání: za pracovní iniciativu byl kolektiv oceněn Uznáním vlády ČSSR a Čestným uznáním rady MěNV.

1985

Za vynikající výsledky v soutěži aktivity na počest 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou získala knihovna Ministerské uznání.

1989

Knihovna získala již počtvrté titul Vzorná knihovna a komisí byla označena za špičku československého knihovnictví.

Soutěž aktivity v ústředním dětském oddělení.

Slavnostní vyhodnocení soutěže aktivity v Rytířském sále v Praze, 1980.

Novodobá ocenění

V novodobé historii knihovnictví patří mezi nejvýznamnější ocenění titul Knihovna roku. Cenu uděluje od roku 2003 ministr kultury jako vyjádření veřejného uznání knihovnám, jejich pracovníkům i obcím za úsilí o rozvoj knihovnických služeb a čtenářství. Havířovská knihovna zatím na tento titul nedosáhla, ale co není, může být 🙂 Vynikajících výsledků však pravidelně dosahuje v druhé významné celostátní soutěži nazvané Kamarádka knihovna. Soutěž o nejlepší knihovnu pro děti pořádá ve dvouletých intervalech SKIP pod záštitou Ministerstva kultury ČR a Národní knihovny ČR. Mezi hlavní soutěžní kritéria patří spokojenost dětí s knihovnou (děti hodnotí knihovnu formou známek na vysvědčení), rozsah týdenní provozní doby, počet počítačů připojených k internetu, procento registrovaných dětských čtenářů z celkového počtu dětí v místě knihovny atd. U knihoven, které postoupí do užšího kola, se hodnotí ještě např. webové stránky knihoven pro dětské čtenáře, spolupráce se školami a dalšími partnery atd.

2007

Knihovnice Dana Kochová obdržela Cenu českých knihovníků za mimořádné aktivity na podporu dětského čtenářství, přesahující místo její působnosti. 

Dana Kochová působila jako vedoucí dětského oddělení na Werichově ulici (později Svornosti). Díky aktivnímu přístupu a schopnostem získat od sponzorů finanční prostředky mohla organizovat v knihovně řadu regionálních projektů pro děti. Je autorkou projektů OvaCon (setkání fanoušků fantasy literatury), Poznej svou rodnou hroudu, Odkaz Jaroslava Foglara a Cesty za knihou. Podílela se také na projektech Webík, Noc s Andersenem, Škola naruby a Kde končí svět. Patří mezi zakládající členy Klubka a od roku 1999 stála v čele Klubka Moravskoslezského a Olomouckého kraje. 

2007

V 1. ročníku celostátní soutěže Kamarádka knihovna za rok 2006 o nejlepší dětské oddělení získala havířovská knihovna 3. místo. 

2009

Ve 2. ročníku soutěže Kamarádka knihovna za rok 2008 obhájila havířovská knihovna 3. místo. 

2013

Ve 4. ročníku soutěže Kamarádka knihovna za rok 2012 obhájila havířovská knihovna opět 3. místo. 

2015

Havířovská knihovna získala absolutní vítězství v rámci soutěže Kamarádka knihovna za rok 2014. Porotkyně Zlata Houšková řekla: Kvůli dětem má otevřeno 45 hodin týdně, lépe jsou na tom jen krajské knihovny. Za loňský rok nakoupila 3656 nových titulů, což bylo ve srovnání s jinými městy v této kategorii nesrovnatelně více. Uspořádala na 700 akcí pro děti a téměř čtvrtina dětí z Havířova chodí do knihovny. V tak velikém městě je to skutečně výjimečné.“ 

2023

Ve 14. ročníku soutěže o nejlepší Městskou knihovnu roku 2023, kterou pořádá SKIP ČR, se havířovská knihovna umístila na 2. místě a zároveň se stala nejlepší knihovnou na Moravě! Výsledky soutěže byly slavnostně vyhlášeny ve čtvrtek 12. října 2023 v pražském Klementinu. 

V prvním ročníku celostátní soutěže Kamarádka knihovna za rok 2006 získala havířovská knihovna 3. místo.

Titulem Kamarádka knihovna 2014 se od června 2015 pyšní havířovská knihovna.

Ve 14. ročníku soutěže o nejlepší Městskou knihovnu roku 2023 získala naše knihovna překrásné 2. místo.