Slavíme 65 let

Knižní lístky a katalogy

V dnešní době si neumíme představit život bez výpočetní techniky. A jinak tomu není ani v moderních knihovnách. Počítače nám poskytují rychlý přehled o stavu knihovního fondu a vypůjčených dokumentech, s pomocí elektronických katalogů dokážeme čtenářům rychleji vyhledat příslušné knihy na regálech, čtenář může i po zavírací době knihovny nahlížet do svého čtenářského konta a z domova si prodlužovat termín výpůjček nebo rezervovat oblíbené knihy. Od chvíle, kdy se v naší knihovně zaváděly první počítače a samotné knihovnice se snažily porozumět zářivě blikajícím monitorům, uplynulo už více než 25 let. Pojďme si společně připomenout, jak se půjčovaly knihy v době minulé, předpočítačové.

Poučení pro mladé aneb jak jsme půjčovali knihy bez počítačů

Každý čtenář knihovny vlastnil skládací papírový průkaz, na kterém bylo uvedeno jméno a adresa čtenáře, datum registrace a číslo čtenáře. Na vnitřní a poslední straně průkazu byly předtištěny kolonky, do kterých knihovnice zaznamenávala datum a počet vypůjčených knih, časopisů nebo jiných dokumentů. Čtenář byl povinen hlídat si termín vrácení knih sám podle posledního data zapsaného v průkazce. Také si musel dobře pamatovat, jaké knihy si v knihovně vypůjčil, neboť žádný seznam výpůjček se čtenářům nevydával.

Jakmile si čtenář vybral knihy nebo časopisy, přistoupil k výpůjčnímu pultu. Knihovník vyjmul ze všech knížek papírové knižní lístky a zapsal do nich datum výpůjčky a číslo čtenáře. Knižní lístky poté vložil do čtenářské karty, která zůstávala v knihovně. Výpůjční karta byla v záhlaví opatřena jménem čtenáře, datem narození, adresou bydliště a číslem čtenáře. Do jednotlivých řádků uvnitř výpůjční karty pak knihovník zapsal datum, kdy čtenář naposledy navštívil knihovnu, a počet vypůjčených knih. Při vracení knih se knižní lístky vyjmuly z karty a vložily zpět do příslušných knih. Karty se řadily do přihrádek v obslužném pultu podle data poslední návštěvy, což bylo výhodné pro upomínání čtenářů, kteří vypůjčené dokumenty nevrátili včas. Např. 5. února byly upomínáni čtenáři, jejich výpůjční karty zůstaly ležet v přihrádce s datem 4. ledna a dříve.